1898

21 februari 1898

De “Compagnie du Rat Mort” organiseert in het Kursaal haar eerste bal

31 maart 1898

Bij Koninklijk Besluit wordt door koning Leopold II de Bijzondere Dienst der Kust opgericht, als onderdeel van het Bestuur van Bruggen en Wegen

30 april 1898

In café en danszaal “Mon Plaisir” besluiten de koetsiers om in staking te gaan n.a.v. de beperkende maatregelen die de stad hen oplegt

19 juni 1898

Met een eretruweel legt koning Leopold II wat mortel op de eerste steen van de nieuwe haveninstallaties