1886

22 mei 1886

Priester Hendrik Pype wordt aalmoezenier van de vissers

9 november 1886

Een trammaatschappij koopt grond voor een tramstelplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg

27 november 1886

De Cercle Coecilia viert haar 25-jarig bestaan met een banket in Hotel Mertian

1886

Begin van de uitbating van de buurtspoorweg Oostende-Blankenberge