1887

3 januari 1887

In de Weststraat, de latere Adolf Buylstraat, opent “cabaretier” Amand Crepin de afspanning “Het Bronzen Paard”, een verzamelplaats voor heel wat notarissen, deurwaarders en Oostendse verenigingen.

24 augustus 1887

De Vissersopstand: aan de Pakhuiskaai schiet de Burgerwacht drie vissers dood.