1883

29 juli 1883

Onder massale belangstelling wordt de Wellingtonrenbaan, het ontmantelde Fort Royal  officieel ingelopen (architect Antoine Dujardin).

6 december 1883

Het comité “Le dernier des Ecoles” deelt in alle gemeentescholen snoep en speelgoed uit n.a.v. Sinterklaas