1864

13 januari 1864

De Franse schrijver Victor Hugo geeft financiêle steun aan de de vissers na de rampmaand december 1863.

16 maart 1864

Geboortedatum van Edward Vlietinck, historicus en auteur van het standaardwerk “Het oude Oostende en zijne driejarige Belegering 1601-1604”.

30 december 1864

Koning Leopold II verleent de Oostendse drukker Jean Elleboudt de eretitel van “imprimeur-lithographe de la cour”.