1855

2 maart 1855

In het “Lokael der Leenbank” worden “alle in de maand december 1853 beleend en ongelost gebleven panden” openbaar verkocht