1857

19 februari 1857

Geboorte van de natuurwetenschapper Julius Mac Leod.

27 maart 1857

In de Senaat houdt de hertog van Brabant, de latere koning Leopold II, een rede ten voordele van de Oostendse haven.

19 april 1857

Geboorte van Jozef Vercoullie, grondlegger van de moderne neerlandistiek in ons land.