1859

30 maart 1859

Alle gronden tussen het “Pavillon de Dunes” en het eind van de Grote Zeedijk worden in concessie gegeven aan de Stad, die er gebouwen en attracties voor toeristen wil.

1859

De eerste boringen naar drinkwater worden uitgevoerd.

1859

Bouw van het praalgraf voor koningin Louise-Marie.

1859

Einde gebruik van de eerste vuurtoren.