1834

21 januari 1834

Een brand vernielt de herberg “De Laetste Stuyver”, die aan de oorsprong lag van de huidige Stuiverstraat.

7 augustus 1834

Koning Leopold I en koningin Louise-Marie komen met de trekschuit vanuit Brugge aan.

10 augustus 1834

Feestelijk verblijf van koning Leopold en koningin Louise-Marie.

11 augustus 1834

Allereerste zeilwedstrijd in Oostende.