1833

16 juli 1833

Ontvangst van koning Leopold I in Oostende

1833-1837

bouw van het tweede staketsel