1818

29 maart 1818

Eerste voorstelling in de nieuwe schouwburg aan het Comedieplein

9 juni 1818

Het eerste politiereglement in verband met zeebaden

10 december 1818

In opdracht van burgemeester Delmotte wordt een lijst opgemaakt van stadsgenoten die stemrecht hebben, als ze minstens 50 florijnen belasting betalen