1803

27 april 1803

Het besluit van 7 Floréal, jaar XI (Franse tijdsrekening) bepaalt de oprichting van de Oostendse Handelskamer

9 juli 1803

Eerste consul Napoleon bezoekt Oostende

10 juli 1803

Napoleon wil een spuisluis (de Franse sluis) met achterliggende spuikom laten aanleggen in de monding van de Gouwelozekreek