1882

18 februari 1882

De toenmalige Noordlaan krijgt de naam van één van onze burgemeesters: de Van Iseghemlaan.

20 april 1882

Officiële stichting van de Oostendse afdeling van het Davidsfonds.

30 juli 1882

Plechtige opening vernieuwd station Oostende-stad.

31 juli 1882

Fietsen, koetsen en voetgangers maken voor het eerst hun intrede in het Maria-Hendrikapark.

8 augustus 1882

De overste van de Oostendse stichting der Dominicanen legt de eerste steen van de neogotische, eenbeukige zaalkerk in de Christinastraat (architect August Van Assche).

9 september 1882

Op voordracht van minister Van Humbeeck wordt een Koninklijk Atheneum opgericht.