1865

23 januari 1865

In de Langestraat wordt de Engelse kerk (architect Felix Laureys) ingewijd door bisschop Samuel Wilberforce.

20 maart 1865

De Senaat beslist dat Oostende als vesting overbodig wordt en besluit de vestingen te laten slechten.

8 juli 1865

Een wet legt het uitgraven vast van een nieuw dok voor sloepen langs de Visserskaai.