1267

28 juni 1267

Door een edict van gravin Margaretha van Constantinopel krijgt Oostende het recht om een halle en een markt op te richten, evenals het vruchtgebruik van grond in de duinen.