Van Caillie Felix (1799-1879)

° Brugge, 11 oktober 1799 - † Oostende, 3 mei 1879

politieke loopbaan

strekking: unionistisch
- gemeenteraadslid Oostende, 1830-1836

persoonlijke gegevens

vader: Van Caillie François
moeder: Delaeter Idonie
gehuwd met: Decock Pauline

beroep


notaris
 

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 149.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006