Serruys Jean-Baptiste (1754-1832)

° Torhout, 3 november 1754 - † Oostende, 6 november 1832

politieke loopbaan

strekking: orangistisch

- raadspensionaris Oostende, 1790
- 2de kamer van de Staten-generaal vanaf 1815
- gemeenteraadslid Oostende, 1818
- burgemeester Oostende, 1821-13 november 1831
- lid Nationaal Congres
- Kamerlid, 1831.09.02- 1832.11.06

persoonlijke gegevens

gehuwd met: Maertens Marguerite Thérèse
zoon: Serruys Jean Hubert

beroep

- advocaat, 1780
- gem. schatbewaarder, 1796
- vrederechter, 1796
- notaris, 1810
- raadsheer Hof van Cassatie, 04.10.1832

iconografie

- portretschilderij door Emile Bulcke in de gemeenteraadszaal, Stadhuis, Oostende

bibliografie

- Du Bus de Warneffe en Carml Beyaert.  Le congrès national.  Biographie des membres du Congrès national et du gouvernement provisoirs.  Brussel, 1930, blz. 93.
- Le Carillon, 29 oktober 1901, blz. 1
- FRANÇOIS, Luc. ‘Jean Baptiste Serruys: een orangistische stem in het Nationaal Congres (1830-1831)’. Ostendiana, III, 1978, pp. 159-166.
- FRANÇOIS, Luc. ‘Jean Baptiste Serruys, Oostends politicus en verdediger van de handelsbelangen (Torhout, 1745 - Brussel, 1833)’. Genootschap voor Geschiedenis, Handelingen, 1988, 3-4, pp. 187-213.

- MAERVOET, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 91.


bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 02.07.2007