Brandaris Charles Corneille André (1828-1871)

° Antwerpen, 1 februari 1828 - † Oostende, 17 april 1871

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 01.04.1867 - 17.04.1871

persoonlijke gegevens

vader: Brandaris Corneille
moeder: Werdefroey Thérèse
ongehuwd

beroep

handelaar - reder

overige mandaten, functies en activiteiten

- consul Peru
- lid vrijmetselaarsloge Liberté (gent)
- voorzitter Cercle Coecilia, 1863-1871
- voorzitter Ass. lib.

bronnen

- jaarverslagen Oostende, passim 
- overlijdensakte 1871/257

bibliografie

-  Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 143-144.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 89.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 21.04.2008