Duclos Auguste (1817-1888)

° Oostende, 8 maart 1817 - † Oostende, 13 januari 1888

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1860.10.30-1863.10.26/1876.01.05-1887

persoonlijke gegevens

vader: Duclos Jean
moeder: Rion Marie
ongehuwd

beroep

- handelaar
- reder

overige mandaten, functies en activiteiten

- vice-consu Portugal

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 160-161.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 132.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim