Willem Désiré (1850-)

° Gistel, 1850.09.22 - †

politieke loopbaan

strekking: liberaal
- gemeenteraadslid Oostende, 1896.03.30-1914.10.14
- schepen Oostende, 1914.10.14-1918.04

persoonlijke gegevens

vader: Willem Edouard
moeder: Marly Rosaly
gehuwd met:
1. Lams Lucie, Oostende, 16 februari 1879
2. Brunet Marie, Oostende, 15 mei 1888

beroep

bediende (1879), herbergier (1888) 

overige mandaten, functies en activiteiten 

- luitenant adjudant majoor bj de Burgerwacht
- voorzitter Vlaamsch Verbond

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 203.

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 210.

- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 29.03.2006