Vermeêren Léopold Louis (1831)

° Waregem, 20 november 1831 - †

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1891.01.05-1899.12.31

persoonlijke gegevens

vader: Vermeêren Jean Baptiste
moeder: Dauman Julie Bernadine
gehuwd met: Jesuffrad Marie, Oostende, 4 maart 1862

beroep

veekoopman
handelaar

overige mandaten, functies en activiteiten

erevoorzitter Vlaamse koorzangmaatschappij

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 203.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 210.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 29.03.2006