Verbrugghe Léonce (1870-1935)

° Oostende 1870 - † 1935

politieke loopbaan

- gemeenteraadslid Oostende, 1921.06.13-1926
- provincieraadslid West-Vlaanderen
 

beroep

ambtenaar bij de Post

overige mandaten, functies en activiteiten

- medewerker aan het lokale blad “Echo d’Ostende”
- self-made maritiem expert : maritieme fauna, zeevaart en visvangst waren zijn voornaamste aandachtspunten.
Hij was Vlaamsgezind, anti-klerikaal en sociaalvoelend.
Als één van de stichters-beheerders van de in oktober 1921 in socialistische middens gestichte “Oostendse Rederij”, in de volksmond “De Rode Vloot” genaamd, zette hij zich in voor de modernisering van de Oostende vissersvloot en voor de contigentering van de visvangst. De burelen van de Rode Vloot bevonden zich in zijn woonhuis in de Langestraat.

iconografie

- portret door Louise Gérardy (Oostende, M.S.K.; inv.376)

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- med. Norbert Hostyn, conservator 

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 04.09.2007