Verdeyen Georges (1871)

° 24 december 1871- † ?

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1908.01.01-1914.10.14/1918.12.21-1920
schepen Oostende, 1914.10.14-1918.12.21

persoonlijke gegevens

vader: Verdeyen Jules Corneille

beroep

advocaat

overige mandaten, functies en activiteiten

- komiteit Cercle Coecilia
- komiteit Ass. lib., < 1889-1900
- komiteit jonge liberale wacht, 1903
- lid Ligue lib., 1907
- komiteit Union lib., 1912

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 201.

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 208.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006