Vandeventer Joseph Albert (1853)

° Oostende, 1853.03.11 - † ?

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1896.03.30-1903 (arbeidersraadslid)

persoonlijke gegevens

vader: Vandeventer Jean
moeder: Malfait Clémence
gehuwd met: Pilays Sidonie

beroep

timmerman

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 151.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006