Vanderheyde Victor Emile Charles Marie (1832-1896)

° Oostende, 06 november 1832 - † Oostende, 19 februari 1896

politieke loopbaan

strekking: liberaal, vanaf 1884: katholiek
gemeenteraadslid Oostende, 1867.01.01-1875.12.31

persoonlijke gegevens

vader: Vanderheyde Charles Marie Louis
moeder: Serruys Julienne Jacqueline
gehuwd met: De Ridder Valerie Marie Thérèse
kinderen: Vanderheyde Jules M.J.V.L.A. (1861-1935)

beroep

rentenier

bronnen

- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 150.
- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 192 & 219.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006