Van Imschoot Charles Jean-Baptiste Marie Napoleon (1856)

° Antwerpen, 16 maart 1856 - †

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1904.01.01-1910.05.10 (ontslag)

persoonlijke gegevens

vader: Van Imschoot Charles Jean Marie
moeder: Huysmans Marie Pauline
gehuwd met: Van Imschoot Isabelle Thérèse Marie, Oostende, 19 april 1884

beroep

rentenier

overige mandaten, functies en activiteiten

kolonel bij de Burgerwacht

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 195-196 & 222 .
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 196.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006