Van Laere Albert Eduard (1895-1968)

° Stekene, 17 augustus 1895 - † Stekene, 17 oktober 1968

politieke loopbaan

burgemeester van 01.11.1941 - 18.08.1943 (oorlogsburgemeester)

studies


 • onderwijzer, 01.08.1914 (aangenomen normaalschool, Sint-Niklaas)
 • akte van bekwaamheid tot het onderwijs aan de 4 lagere graden, 18.04.1925 (staatsjury Gent)
 • getuigschrift van bekwaamheid tot het ambt van kantonnaal schoolopziener bij het lager onderwijs, 05.12.1925 (staatsjury Brussel)

beroep

 • onderwijzer, 01.11.1914-31.03.1916 (aangenomen lagere school Kemseke)
 • onderwijzer, 01.04.1916-30.09.1919 (gemeenteschool Stekene)
 • onderwijzer, 01.10.1919-30.04.1920 (Rijksweldadigheidsschool Mol)
 • onderwijzer, 01.05.1920-31.08.1928 (Rijksweldadigheidsschool Ruiselede)
 • kantonnaal opziener Oostende (lager onderwijs), 1928-28.01.1942 (BS 07.03.1942) (Ministerie van Kunsten en Wetenschappen / Ministerie van Openbaar Onderwijs

overige mandaten, functies en activiteiten

 • voorzitter / directeur / commandant van de passieve luchtbeschermig (P.L.B.) Oostende, 1939 (augustus? - einde burgemeestersschap?)
  N.B.  Er zou op hem een beroep zijn gedaan voor de inrichting van dit korps (cf. Het Strand nr. 45 van 18.11.1941) 

iconografie

bronnen

 • notulen gemeenteraad, passim;
 • Het Strand nr. 45 van 18.11.1941;
 • biografische steekkaart Albert Van Laere, opgesteld door Jan Van Laere (zoon), 17 maart 2008;

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 10.04.2008