Van Loo René Charles Auguste Marie (1855-1897)

° Gent, 07 februari 1855 - † Oostende, 18 mei 1897

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1888.01.01-1892.10.22
schepen Oostende, 1892.10.22-1897.05.

persoonlijke gegevens

vader: Van Loo Charles Henri Désiré
moeder: Van Lokeren Leontine
gehuwd met: Bauwens Clémence

beroep

advocaat
directeur Kursaal

overige mandaten, functies en activiteiten

- kapitein bij de burgerwacht
- voorzitter La jeune garde libérale
- secretaris Ass. lib., 1886-1897
- komiteit Ass. lib.
- secretaris cercle Coecilia
- lid Willemsfonds, 1887-

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 198-199, p. 427.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 198.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006