Van Graefschepe Henri Médard (1864-?)

° Oostende, 21 mei 1864 - †

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1896.03.30-1911/1921.06.13-1922.01.25

persoonlijke gegevens

vader: Van Graefschepe Joseph Leopold
moeder: Pol Caroline Louise
gehuwd met:
1. Brys Hortense, Oostende, 29 december 1888
2. Dewaele Marie, Oostende, 6 juni 1893

beroep

vishandelaar

overige mandaten, functies en activiteiten

- lid Willemsfonds, 1894
- voorzitter werkersverbond Help U zelf

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 194.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 196.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006