Van Glabbeke Ernest Augustin (1868-1947)

° Oostende, 12 februari 1868 - † Oostende, 31 juli 1947

politieke loopbaan

- gemeenteraadslid Oostende, 1899.12.19-1904.02.02/1920-1936.03.13
- schepen Oostende, 1904.02.02-1911/1936.03.13-1940.05.24/1944.09.09-1946
- parlementslid

persoonlijke gegevens

vader: Van Glabbeke Jacques Augustin
moeder: De Cocker Jeanne Elise
gehuwd met:
1. Violon Marguerite Delphine Françoise Marie (†)
2. Violon Léna Adolphine Emilie
kinderen:
- dochter (x Achslagh)
- dochter (x Everaert)

beroep

brouwer
bankier

overige mandaten, functies en activiteiten

komiteit Cercle Coecilia

adres

- 1947: Oostende, Alfons Pieterslaan 24

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- overlijdensakte

bibliografie

- DEVULDERE, R. Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965.  Gent (R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, sectie geschiedenis), 1965, p. 4434-4435.
- VAN MOLLE, P.  Het Belgisch parlement 1894-1969. Gent (Erasmus), 1969, p 351.
- GROSBOIS, Thierry - KURGAN-VAN HENTENRIJCK, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 620.
- MAERVOET, W. De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914. Gent (R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 194, 220.
- MAERVOET, W. Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 151.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006