Van Dycke Arthur Gustavus Maria (1870-?)

° Oostende, 04 december 1870- †

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1908.01.01-1920

persoonlijke gegevens

vader: Van Dycke Augustus Jacobus
moeder: Dedrie Louise
gehuwd met: Debeuckelaere Augusta Maria (° Mariakerke, 1881 (vader was hotelier), Oostende, 18 september 1900

beroep

- steenbakker
- aannemer

overige mandaten, functies en activiteiten

- patroonsraadslid 1904

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- huwelijksakte Oostende, 1900/204

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 193.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 150.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 26.06.2007