Vancuyl (Van Cuyl) Edmond (1817-1887)

° Oostende, 08 mei 1817 - † Oostende, 13 juni 1887

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1857.03.24-1863
schepen Oostende, 02.04.1863-28.12.1867 / 22.05.1868 

persoonlijke gegevens

vader: Vancuyl Joseph Leopold

moeder: Rackmann Barbe
ongehuwd

Zijn naam wordt op twee manieren geschreven: 
in de geboorteakte en zijn overlijdensakte: Vancuyl
in de jaarverslagen van de Stad Oostende: Van Cuyl


beroep

handelaar, reder

overige mandaten, functies en activiteiten

vice-consul Zweden en Noorwegen

bronnen

- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 190-191 & 218.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 149.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 20.07.2011