Van Cleempoel Julien Joseph (1834-?)

° Oostende, 02 april 1834 - †

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1870.04.07-1875
- schepen Oostende, 1876-1879.01.15

persoonlijke gegevens

vader: Van Cleempoel Jacques Pierre
moeder: De Meunynck Virginie Jeann
gehuwd met: Verhoest Pauline, Oostende, 15 mei 1869

beroep

rentenier

overige mandaten, functies en activiteiten

- onderluitenant bij de burgerwacht, 1864-1874
- voorzitter Société de secours mutuelle enter ouvriers, 1868
- komiteit ass. lib.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 190.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 149.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006