Tratsaert Pierre Jacques (1813-1881)

° Oostende, 03 december 1813 - † Oostende, 17 april 1881

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1879.12.02-1881.01.31

persoonlijke gegevens

vader: Tratsaert Pierre Jacques
moeder: Mahieu Jeanne Joséphine
ongehuwd

beroep

officier koninklijke Belgische marine

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 188.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 136.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006