Termote Amand Jacques (1814-1888)

° Oostende, 05 januari 1814 - † Oostende, 26 november 1888

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1863.10.27-1887.07.05 (ontslag)

persoonlijke gegevens

vader: Termote Amand
moeder: Mahieu Rose
ongehuwd

beroep

brouwer

overige mandaten, functies en activiteiten

- voorzitter werkrechtersraad, 1872-1887
- komiteit Ass. lib.
 

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 187.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 135.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006