Tanghe Polydore Auguste (1858-1911)

° Bredene, 17 februari 1858 - † Oostende, 26 juni 1911

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1910.05.31-1911

persoonlijke gegevens

vader: Tanghe Louis
moeder: Heydens Mathilde
gehuwd met Vanheercke Maria

beroep

smid

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 187.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 135.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 23.03.2006