Tack Jean François (1839-1907)

° Bredene, 12 augustus 1839 - † Oostende, 10 februari 1907

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1904.01.01-1905.11.18 (ontslag)

persoonlijke gegevens

vader: Tack Jean Louis
moeder: Lagast Marie Thérèse
gehuwd met: Zanders Sidonie Josephine

beroep

timmerman

overige mandaten, functies en activiteiten

medestichter Help U Zelf

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 135.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 23.03.2006