Soyer César (1833-1907)

° Doornik, 5 januari 1833 - † Oostende, 20 november 1907

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1900.01.01-1907

persoonlijke gegevens

vader: Soyer Christophe Charles Joseph
moeder: Daudenart Amélie Josèphe
gehuwd met:
1. Le Louchier Clémence Marie (echtgescheiden)
2. Bachelet Angélique Charlotte

beroep

generaal majoor

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 185.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 112.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006