Smissaert Henri (1899-1982)

° Oostende, 17 september 1899 - † Oostende, 22 mei 1982

politieke loopbaan

- gemeenteraadslid van 1933-1940/1944 tot 27 februari 1946
- schepen van mei 1940 tot 15 november 1941 (financiën en vissershaven)
- provincieraadslid West-Vlaanderen, van 1946 tot 31 maart 1968
- bestendig afgevaardigde van 1946 tot 31 maart 1968

persoonlijke gegevens

zoon van Aimé Smissaert en Maria Juliana Helena Houvenaghel

gehuwd met Simone Dekeyser
twee zonen:
- Emile Smissaert
- NN Smissaert

beroep

drukker
uitgever van "De Duinengalm"

overige mandaten, functies en activiteiten

- voorzitter van de Westvlaamse Elektriciteitsmaatschappij ;
- lid van de beheerraad van het Zeewetenschappelijk Instituut ;
- lid van de beheerraad van de Stichting Helena en Isabella Godtschalck ;
- medestichter en voorzitter van "Interpublic", later genaamd "Interregie";
- medestichter en ondervoorzitter van Westtoerisme ;
- voorzitter van de Bedrijfsraad voor de Zeevisserij ;
- voorzitter van de beheerraad van de TussengemeenteIijke Vereniging voor het Zuiveren der Afvalwaters van de Kust en lid van de Hoge Raad voor de Zuivering van het Afvalwater ;
- medestichter en voorzitter van de raad van beheer en ondervoorzitter van de algemene raad van de Westvlaamse Economische Raad
- voorzitter van de beheerraad van het Westvlaams Economisch Studiebureau ;
- medestichter en lid van de beheerraad van het Vormingsinstituut voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen
- lid van de beheerscommissie van de rechtspersoonlijkheid van het Rijksstation voor Zeevisserij
- adviseur van het NCMV

eretekens

- Officier in de Leopoldsorde

adres

27 februari 1946: Sint-Sebastiaanstraat 6, 8400 Oostende

bronnen

- BE/SAO/SAD521/178: Smissaert
- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

iconografie

Beeldbank Oostende, DW/B038

bibliografie

- SMISSAERT, Emile. Gedenkboek Henri Smissaert 1899-1982: een bonte mengeling van biografische nota, uitnodigingen, tijdschriftartikelen, en condoleanties!. Oostende, s.n., 1986, s.p.
- LAUWERS, Ward. ‘Henri Smissaert’. Ostend Flash, II, 1959, 5, pp. 4-5.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 14.02.2013