Serruys Georges Joseph Fréderic Marie (1851-)

° Oostende, 29 mei 1851 - †

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1899.12.19-1903

persoonlijke gegevens

vader: Serruys Auguste Benoit Marie
moeder: Valcke Rosalie Marie
gehuwd met: Bach Emma Mathilde, Oostende 7 mei 1881

beroep

handelaar, reder

overige mandaten, functies en activiteiten

lid Willemsfonds

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 184 & 216.

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 91.

- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006