Segaert Edouard Pierre Joseph (1822-1870)

° Oostende, 12 november 1822 - † Oostende, 06 februari 1870

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1860.10.30-1870.02.06

persoonlijke gegevens

vader: Segaert Pierre Charles
moeder: Van Cuyl Sophie Antoinette
gehuwd met Royen Elisabeth Pauline, Oostende, 5 juni 1855

beroep

handelaar

overige mandaten, functies en activiteiten

consul Tanger en Marokko

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- Moniteur belge, 29 juli 1868

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 182.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 90.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006