Pil Pierre Albert Edouard (1857-)

° Lo, 12 december 1857 - † ?

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1896.03.30-1907

persoonlijke gegevens

vader: Pil Pieter Albert
moeder: Ameloot Maria Thérèse
gehuwd met:
1. De Brouwere Leonie
2. Breyne Charlotte, Oostende, 16 september 1909

beroep

slager

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 180.

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 66.

- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006