Pieters Alphonse Hubert (1845-1912)

° Oostende, 29 mei 1845 - † Brussel, 30 mei 1912

politieke loopbaan

gemeenteraadslid Oostende, 1885.01.01-1888.01.17
schepen Oostende, 1888.01.17-1892.10.07
burgemeester Oostende, 1892.10.07 - 1912.05.30 (na afzetting J. Montangie)
parlementslid, 1892-1894

persoonlijke gegevens

vader: Pieters François Fidèle († Oostende, 28.12.1867)
moeder: Rycx Monique Françoise
gehuwd met : Addams Caroline, Oostende, 26 juni 1875
broer: Pieters Antoine
kinderen: 
- Pieters Fanny (° Oostende, 13.06.1876) (x Cluzeau Armand Jean Théodore, 10.10.1896)
- x
- x
begrafenis: Oostende (burgerlijk), 3 juni 1912

studies

- humaniora Onze-Lieve-Vrouwecollege, Oostende

beroep

brouwer

overige mandaten, functies en activiteiten

- majoor bij de Burgerwacht, 04.04.1886-1892
- komiteit en voorzitter Assoc. lib., 1895-1905

eretekens

- ridder in de Leopoldsorde
- officier in de Leopoldsorde

adres

- 1877-1912: Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 39 (= Karel Janssenslaan 35)

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- huwelijksakte Oostende, 1875/74
- huelijksakte Fanny Pieters, Oostende, 1896/194

bibliografie

- DEVULDERE, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 3981.
- MAERVOET, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 179-180.
- LAUREYS, Dirk. ‘Alfons Pieters: a notable citizen of Ostend’. Contact, 1988, december-januari, pp. 13-17.
- LAUREYS, Dirk. Biografie van Alfons Pieters, burgemeester te Oostende (1845-1912). Gent, RUG (oefening 1e kandidatuur geschiedenis), 1988, 26 p.
- LAUREYS, Dirk. ‘Burgemeester Alfons Pieters’. De Plate, XVII, 1989, pp. 4, 106, 150, 198.
- DE PAEPE, Jean-Luc, Raindorf-Gérard, Christiane (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996, p. 461.
- DESCHACHT Daniël. Straatnamen van Oostende van A tot Z. Oostende (Deschacht), 1998, blz.19.
- SMISSAERT, Emile. Een eeuw Oostendse burhgemeesters – Open Monumentendag, 10 september 2000. Oostende (Stadsbesttur), 2000, blz. 61-83.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- Archiefbrief Oostende, juni 2005, blz. 1-2.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 31.05.2007.