Pede Auguste Louis (1833-1895)

° Oostende, 19 juli 1833 - † Oostende, 29 november 1895

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1876.01.05- 1895

persoonlijke gegevens

vader: Pede Jean Joseph
moeder: Cattoor Marie Thérèse
gehuwd met: de Vrière, Sylvie Henriette Louise, Brugge, 18 mei 1831
gehuwd met: Caroline Lauwereins

beroep

handelaar, visserijreder

overige mandaten, functies en activiteiten

- voorzitter werkrechtersraad, 1887-1895
- komiteit Ass; lib.
- lid Willemsfonds

bronnen 

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- doodsprentje Auguste Pede 

bibliografie

-  Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 179.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 65.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- Echo d'ostende, 15 februari 1895

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 06.06.2007