Montangie Oscar Jacques (1860)

° Brugge, 6 januari 1860 - † ?

politieke loopbaan

strekking: katholiek

gemeenteraadslid Oostende, 1912.01.01-1920

persoonlijke gegevens

vader: Montangie Jacques françois
moeder: Wittebroodt Marie Louise
gehuwd met: Lanoye Emérentine, OOstende 12 oktober 1881

beroep

handelsmakelaar

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 22.

 

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006