Michens Victor (1836-1897)

° Gent, 14 december 1836 - † Oostende, 30 juni 1897

politieke loopbaan

strekking: liberaal
gemeenteraadslid Oostende, 1880.12.01-1896.03.30
schepen Oostende, 1896.03.30-1897.06.30

persoonlijke gegevens

vader: Michens Charles Henri
moeder: Bussens Justine
gehuwd met: Verhoest Melanie

beroep

hotelier

overige mandaten, functies en activiteiten

- onderluitenant bij de Burgerwacht
- voorzitter Ass. lib., 1887
- komiteit Ass. lib.
- komiteit Willemsfonds, 1887
- voorzitter cercle Coecilia, 1894-1898

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 176.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 53.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
  

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006