Maryssael Louis Charles Jean (1830-1903)

° Bredene, 30 december 1830 - † Oostende, 19 januari 1903

politieke loopbaan

strekking: liberaal; onafhankelijk 1887; katholiek 1890; socialist 1899

- gemeenteraadslid Oostende, 1870.01.01-1872.08.30
- schepen Oostende, 1872.08.30-1887
- provincieraadslid van West-Vlaanderen, 1882-1886 

persoonlijke gegevens

vader: Maryssael Charles
moeder: Van Mullem Jeann
gehuwd met:
1. Wielemacker Virginia, (overleden 5 april 1879)
2. Marechal Maria

studies

apotheker, Gent, 16 mei 1854

beroep

apotheker

overige mandaten, functies en activiteiten

- secretaris Ass. lib. 1866-1882
- voorzitter Ass. lib. 1879
- komiteit Ass. lib. 1883
- lid Willemsfonds, 1877-1882

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- MAERVOET, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 174-175. (13 december 1830).

- MAERVOET, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 52.

- SCHEPENS, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 530.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- KLUYSSE, Krist. Louis Maryssael 1830-1903. Schepen van Oostende, Gent, RUG (oefening 1e kandidatuur geschiedenis), s.d., 36 p.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 29.03.2006