Liebaert Aimé Honoré Napoleon (1810-1885)

° Oostende, 29 september 1810 - † Oostende, 09 februari 1885

politieke loopbaan

- gemeenteraadslid Oostende, 1845-1856.08.19
- schepen Oostende, 1856.08.19-1863.10.27

persoonlijke gegevens

vader: Liebaert Charles Jean François
moeder: De Knuyt Marie Anne Colette
gehuwd met: Elleboudt Joséphine Elise

beroep

notaris 
commis-griffier vredegerecht, 6 juni 1836

overige mandaten, functies en activiteiten

- majoor bij de Burgerwacht, 1837-1840
- voorzitter Retorika, 1834

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 172-173 en 214.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 22.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006