Lescrauwaet Antoine

° ? - † ?

politieke loopbaan

strekking: katholiek

gemeenteraadslid Oostende, 1912.01.01-1925.04.24

beroep

stovemaker

overige mandaten, functies en activiteiten

voorzitter Volksbond, 1910

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 23.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006