Lauwers Jean-Baptiste (1818-1862)

° Oostende, 21 november 1818 - † Oostende, 25 december 1862

politieke loopbaan

strekking: liberaal (gematigd)

gemeenteraadslid Oostende, 1848-1862.12.25

persoonlijke gegevens

vader: Lauwers Jean
moeder: Ocket Caroline
ongehuwd

beroep

- advocaat
- griffier van de handelsrechtbank van Oostende

iconografie

- SAO/PT/F0079

bronnen

- jaarverslagen Oostende, passim 
- SAO/PT/F0079 (onderschrift)

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 172.

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 23.

- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006